Skoro eksperci nie mogą wchodzić do szkół, to rolę ekspertów przejmują przygotowani przez ekspertów młodzi ludzie. Całość programu będzie oparta o budowę kompetencji przywódczych, poprzez organizację ścieżek tematycznych, wsparcie mentorskie managerów firm partnerskich, współpracę z osobami eksperckimi oraz budowanie regionalnych sieci wolontariackich.

W pierwszym roku zorganizujemy 3 ścieżki edukacyjne:

  • Zaangażowanie społeczne i obywatelskie
  • Dojrzewanie w czasie „postprawdy
  • Zdrowie psychiczne

Odwrócenie edukacji – uczennice i uczniowie prowadzą lekcje

Tworzymy serwis i strukturę pozwalającą uczniom w całym kraju brać sprawy w swoje ręce

Tworzymy strukturę niezależnego dotarcia do szkół lub jednostek edukacyjnych

Proces zakłada przygotowanie i wyposażenie każdej osoby w eksperckie materiały

Projekt oparty o zbudowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych (NGO)

Budujemy kompetencje przywódcze

Projekt pod patronatem Ambasady Finlandii.