„Wszystko gra?” – pytamy czasem z troską bliskie nam osoby, by dowiedzieć się, jak się czują, jaki jest ich nastrój. Jeśli odpowiedź jest przecząca, zastanawiamy się, jak możemy pomóc?

Wierzymy, że kultura, w której się uczestniczy „na żywo” poprawia nasz dobrostan psychiczny. Celem kampanii jest zachęcenie do korzystania z oferty kulturalnej jako remedium na pogarszającą się kondycję psychiczną społeczeństwa.

Informacje są niepokojące. Dane prezentowane przez  ZUS, podczas październikowej konferencji Europejskie Forum Nowych Idei pokazują, że wzrost absencji wynikających ze złej kondycji psychicznej przyrasta w ostatnich trzech latach o 25% rocznie. Można porównać to do pandemii, w tym przypadku,  chorób psychicznych. Zastanawiając się, co można poradzić, trafiliśmy na raport z 2020 roku zlecony przez brytyjski rząd, w którym można przeczytać, że istnieją dowody na rolę sztuki w poprawie zdrowia psychicznego. Na stronie kampanii czytamy:

 „Jakie są dowody na rolę sztuki w poprawie zdrowia oraz dobrostanu psychicznego?”. Grupa badaczy zgromadziła dotychczasową wiedzę na temat związku odbioru sztuki i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych z profilaktyką zdrowia psychicznego. Wyniki dowodzą wyjątkowo pozytywnego działania na spójność społeczną, zapobieganie depresji i alienacji. Udział w kulturze opóźnia spadek sprawności poznawczej u osób starszych, wspiera rozwój poznawczy u dzieci, nastolatków oraz reguluje emocje i polepsza relacje interpersonalne u młodych dorosłych. Sztuka zwiększa  satysfakcję z życia i chociaż nie jest bezpośrednim sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów – wzmacnia człowieka, daje mu narzędzia do lepszego rozpoznawania rzeczywistości i otwiera na nowe doświadczenia. Wyżej wspomniany raport zachęcił lekarzy oraz terapeutów, by w swojej praktyce “przepisywali” odbiór sztuki na żywo.

Instytucja biznesowa, która chce się zaangażować, zostanie włączona w proces certyfikacji w zakresie zaangażowania w sztukę. Firma, która aktywnie promuje sztukę wśród swoich pracowników poprzez zachętę do odwiedzania muzeów, instytucji kultury lub tworzy zindywidualizowane programy z instytucjami kultury i sztuki albo wspiera w formie mecenatu wybrane instytucje – będzie mogła otrzymać certyfikat zaangażowania w sztukę który może być wyróżnikiem i czynnikiem zwiększającym atrakcyjność jako pracodawcy.

Nie bądź obojętny i weź udział w kampanii. Co możesz zrobić, aby współtworzyć lepszy świat?

To proste: udostępnij post / informacje o kampanii.

Podziel się w swoich mediach społecznościowych lub w komentarzu pod postem swoimi osobistymi doświadczeniami dotyczącymi wpływu obcowania z kulturą na Twój dobrostan.

Jeśli reprezentujesz instytucję kultury – zostań instytucją partnerską, wypełniając krótki formularz: https://forms.gle/HvFQPYULkLPokmzo7

Jeśli jesteś osobą twórczą – zostań osobą ambasadorską projektu, wypełniając krótki formularz: https://forms.gle/HvFQPYULkLPokmzo7