25 października w świetlicy Nowego Teatru w Warszawie odbyły się warsztaty, w których uczestniczyła młodzież w wieku 15 – 21.

 

Punktem wyjścia w zajęciach była próba zrozumienia definicji patriotyzmu, która pochodzi z popularnej Wikipedii. Młodzi ludzie pokazali, w jaki sposób dzisiaj rozumieją znaczenie tego słowa i co jest wartością i sensem, jeśli sobie zadają pytanie: „co znaczą dla mnie symbole, wartości patriotyczne?”

Podczas warsztatów młodzież wypracowała Manifest, w którym przedstawili swój pomysł na uzupełnienie definicji patriotyzmu. Fragment treści Manifestu:

Nie chcemy, żeby patriotyzm był utożsamiany z przemocą, ani mylony z nacjonalizmem. Chcemy budować nowe skojarzenia wokół tego słowa. Patriotyzm we współczesnym rozumieniu powinien być poszerzony o zagadnienia związane z problematyką społeczną, budowaniem przyszłości, naszym otoczeniem i postawami.”

Manifest złożono w Kancelarii Prezydenta RP oraz przesłano do organizacji pozarządowych i przedstawicieli partii politycznych.