< STRONA GŁÓWNA

Rynek pracy nowe pokolenia

Paradoks obecnego rynku pracy, polega na tym, że w przestrzeni publicznej mówimy o roszczeniowych i wymagających „małolatach”, z drugiej zaś strony, ci sami młodzi mają chęć i gotowość podejmowania zatrudnienia, podczas gdy realia rynku pracy, istotnie obniżają im możliwości. W rezultacie, obie strony, stoją przed wyzwaniem: jedna – poszukuje osób do zatrudnienia,
druga go szuka. Pozornie ich potrzeby powinny się spotkać, jednak z jakiegoś powodu to nie następuje. W ramach projektu postaramy się bliżej przyjrzeć przyczynom takiego stanu rzeczy
oraz znaleźć rozwiązanie dla tego problemu.

Biorąc pod uwagę, że od wielu lat obniża się wiek inicjacji zawodowej młodych osób, temat ten wydaje się być pilny, nie tylko z perspektywy pokolenia Z (obecnego już na rynku pracy), a przede wszystkim dla pokolenia Z -ALFA, które dopiero na rynek pracy wchodzi, a nie wie jeszcze o nim nic.

Projekt składa się z czterech etapów:

Stworzenie 10 scenariuszy lekcji do edukacji rówieśniczej, dotyczących sytuacji na rynku pracy

Stworzenie autorskich, eksperckich scenariuszy lekcji dotyczących rynku pracy. Tematy ujęte w scenariuszach, odpowiadają zagadnieniom, nieporuszanym dzisiaj w procesach edukacyjnych,
a krytycznych z perspektywy pragmatyzmu na rynku pracy. Lekcje oparte na scenariuszach będą prowadzone przez uczniów dla uczniów w ramach godzin lekcyjnych. Pozwoli to nie tylko wypełnić braki programowe w edukacji systemowej, ale przede wszystkim wyposaży młode osoby w bardzo praktyczne narzędzia i wskazówki, by jeszcze bardziej świadomie budowały swoją ścieżkę zawodową.

Przykładowe tematy scenariuszy:
Rozszyfruj LinkedIn: Twoje drzwi do kariery
Wchodzę w dorosłość: marzenia a rzeczywistość
Bull##it meter: o etyce pracy bez tajemnic
Masterclass: poszukiwanie pracy. Co poza portalami ofertowymi?
Jak dobrze spać, kiedy w pracy nie jest za dobrze
Zetka z „boomerem”, czyli o współpracy międzypokoleniowej w pracy

Badanie Rynku Pracy

Chcąc pogłębić i rzetelnie zbadać zagadnienie poruszane w ramach projektu, dotyczące rozdźwięku między rynkiem pracy, a realnymi potrzebami i możliwościami młodego pokolenia,
realizujemy badanie ilościowe i jakościowe.
W ramach badania przyglądamy się wnikliwie obu stronom powyższego połączenia – analizujemy potrzeby, możliwości legislacyjne i uwarunkowania pracodawców z drugiej zaś,
przyglądamy się możliwościom, predyspozycjom i głównym motywacjom młodego pokolenia.

Przygotowanie instrukcji dla pracodawców.

Nasz poradnik pt. “Instrukcja obsługi młodego pracownika” dostarczy potrzebnych narzędzi i wskazówek jak zbudować most i stworzyć efektywną współpracę między pokoleniami.
Poradnik zostanie rozdystrybuowany do firm partnerskich, wśród przedstawicieli działów HR największych organizacji w Polsce.

Youth-Boosted organization – TBC

Na postawie wniosków płynących z projektu, wspólnie z przedstawicielami partnerów, opracujemy ścieżkę certyfikacyjną, której spełnienie będzie dawało organizacjom
prawo do stosowania certyfikatu Youth-boosted Organisatio

Skip to content