< STRONA GŁÓWNA

Prace magisterskie dla biznesu

Inicjatywa wspólna z Uniwersytetem Jagiellońskim, skupiająca się na integracji akademickiej teorii z praktycznymi aspektami biznesu. Projekt ten oferował student(k)om wyjątkową możliwość współpracy z wiodącymi firmami, gdzie ich prace dyplomowe przekształciły się w realne projekty implementacyjne. Te projekty były dostosowane do rzeczywistych potrzeb
i wyzwań stawianych przez przedsiębiorstwa, co umożliwiło osobom studiującym bezpośrednie zaangażowanie w rozwiązywanie aktualnych problemów biznesowych.

Skip to content