< STRONA GŁÓWNA

Mój patriotyzm

Innowacyjna akcja społeczna, zrealizowana we współpracy z Gazeta.pl, odświeżyła pojęcie patriotyzmu w niekonwencjonalny sposób. Skupiając się na wartościach takich jak zaangażowanie społeczne, edukacja i przedsiębiorczość, stworzyliśmy nową definicję patriotyzmu, która wykracza poza tradycyjne, militarne rozumienie tego terminu.
Kluczowym momentem projektu była praca grupy młodych ludzi, którzy w ramach wspólnych dyskusji i debat opracowali manifest. Ten dokument, będący wyrazem ich refleksji
i idei na temat nowoczesnego patriotyzmu, został następnie przedstawiony Prezydentowi RP. Projekt ten jest dowodem na to, że patriotyzm może przybierać różne formy
i być wyrazem szeroko pojętej troski o dobro wspólne.

Skip to content