< STRONA GŁÓWNA

Moc na obcasach

Projekt wzmacniający dziewczyny i młode kobiety. Według raportu przygotowanego przez Centrum Praw Kobiet w 2020 roku – „Kobiety, będąc społecznie większością, spełniają definicję grupy mniejszościowej – to znaczy takiej, której członkowie identyfikowani są przez jakieś swoje widoczne cechy i są narażeni na dyskryminację z tego tytułu przez grupę hegemoniczną”. Działania, jakie podjęliśmy budują siłę dorastających dziewcząt, zadbaliśmy w tym zakresie również o dla nauczycieli i edukatorów.
Sugerując się najnowszymi raportami z badań, m.in. Fundacji Centrum Praw Kobiet czy Fundacji Inspiring Girls Polska, które wskazują na stereotypowe i wykluczające podejście
do kobiet, nasz projekt jest bazą do wypracowania postawy mocnej, sprawnie adaptującej się do przyszłości i akceptującej szybkie zmiany – kobiety w życiu prywatnym i zawodowym. Głównym celem projektu było stworzenie 6 odcinkowego serialu edukacyjnego – każdy odcinek to odpowiedź na 1 stereotyp, poruszający tematykę równości płci i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zapraszamy także do lektury e-book’a – „Jak walczyć ze stereotypami. Sytuacja młodych dziewczyn w domu i w szkole. Wskazówki i dobre praktyki” który jest podsumowaniem projektu
i jednocześnie zawiera wskazówki dla edukatorów i rodziców. Publikacja jest bezpłatna. Projekt “Moc na obcasach” sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny i realizowany we współpracy
z Fundacją Uniwersytet Dzieci (kwota dofinansowania: 27134,83 Euro).

Skip to content