< STRONA GŁÓWNA

Gap year

Stworzyliśmy przy pomocy dotacji z programu Erasmus+ i we współpracy z Universitatea Alternativa z Rumunii, autorski program GAP YEAR, który ma na celu wzmocnienie kompetencji ludzi młodych poprzez uczestnictwo w trzymiesięcznym programie rozwojowym dla osób w wieku 18-30 lat. Program wspiera proaktywność, wytrwałość, budowanie relacji oraz uczy samodzielnego szukania alternatywnych ścieżek edukacji. Powstała specjalna platforma, która wskazuje możliwe kierunki, intuicyjnie prowadzi w kierunku znalezienia odpowiedzi na pytanie „Jaka_i jestem?”.

Skip to content