< STRONA GŁÓWNA

Dom on tour

23.01.2024 ruszyła ogólnopolska trasa Domu Spokojnej Młodości, która ma na celu przeprowadzenie pierwszego w Polsce badania realnych potrzeb młodych osób poprzez dialog angażujący
ich osobiście.

Odwiedzamy ponad 20 miejscowości w całej Polsce Spotykamy się z ok. 60 szkołami
…a w nich z tysiącami młodych osób , ich nauczyciela(k)mi oraz osobami reprezentującymi samorządy lokalne – Prezydent(k)ami, Burmistrzami, Burmistrzyniami, Radnymi.

Rozmawiamy o edukacji, angażując jej prawdziwych beneficjentów – uczniów i uczennice. Prowadzimy wśród nich badanie ankietowe oraz jakościowe badanie podczas rozmów w grupach fokusowych. W efekcie tworzymy szczegółowy raport opisujący sytuację oraz zestaw rekomendacji, który w grudniu 2024 przekażemy Ministrze Edukacji, Barbarze Nowackiej.

Styczeń – Ostrów Wielkopolski, Jarocin

Luty – Szczecin, Koszalin, Police

Marze – Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec

Kolejne kwartały są w trakcie us

Kolejne kwartały są w trakcie ustaleń

Poszerzamy i uzupełniamy systemową edukację o treści potrzebne w tak dynamicznie transformującym się świecie.

Dom Spokojnej Młodości to pierwsza ogólnopolska szkoła bez nauczycieli, w której uczniowie i uczennice sami podejmują ważne dla nich tematy, edukując swoich kolegów i inicjując zmiany, które są podstawą współczesnego świata. W ten sposób budujemy sprawczość tak bardzo potrzebną we współczesnym świecie. Stawiamy na edukację skoncentrowaną na uczniu i jego potrzebach. Rezygnujemy z nadzoru, promujemy równość osób uczących się, wykluczamy rankingi i podziały.

Skip to content