Nawiązywanie relacji kluczem do rozwoju

Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Nowe wartości starego kontynentu – Europa u progu zmian” i taki kierunek miała ta konferencja. Forum Ekonomiczne w Karpaczu to platforma wymiany poglądów i kształtowania opinii – naszym zdaniem organizacje pozarządowe powinny brać udział w tego typu wydarzeniach, by być na bieżąco i dostosowywać swój program do aktualnych warunków.

Na Forum od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media oraz omawiane przez środowiska eksperckie. Organizacje pozarządowe powinny, naszym zdaniem, być częścią tego typu wydarzeń.

zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030