Fenomeny Jutra
  • W badaniach WHO przeprowadzonych w 42 krajach, polskie dziewczynki znalazły się na ostatnim miejscu pod względem poczucia własnej wartości*
  • 48% Polek nie wierzy w swoje zdolności ani możliwość osiągnięcia sukcesu **
  • Między 8 a 14 rokiem życia poziom pewności siebie u dziewcząt spada o 30%, pewność siebie chłopców również słabnie, ale wiek 12 lat oznacza początek powiększającej się przepaści, która nie zmniejsza się przez cały okres dorastania***

 

Celem projektu Fenomeny Jutra jest stworzenie nowego gatunku serialu w formie edutainment, skierowanego dla młodzieży wchodzącej w dorosłe życie, w szczególności dla młodych kobiet. Połączenie edukacji i rozrywki daje niezwykłe rezultaty dydaktyczne – lekkość części rozrywkowej pozwala istotnie zwrócić uwagę na problem, zrozumieć go, poczuć skutki braku zmiany i siłę prokatywnego działania.

Nasz zespół, składający się z twórczyń_ców, edukatorek_ów i osób pracujących na styku biznesu i inicjatyw społecznych, chce wspierać młodych ludzi w budowaniu tożsamości, poczuciu sensu i sprawczości (współpracują z nami m.in. Marcin Cecko (https://teatrwielki.pl/ludzie/marcin-cecko/), który pisze scenariusz i tworzy dramaturgię, Małgosia Suwała (https://malgorzatasuwala.online/), która reżyseruje.  Marcin Łaskawiec jest autorem zdjęć, a producentką całości jest Furia Film , czyli Karolina Galuba i Małgosia Małysa – https://www.furiafilm.pl/about )

Dlaczego powstają Fenomeny Jutra?

 

Wspierają nas organizacje: Fundacja Nienieodpowiedzialni, Obserwatorium Równości Płci, inicjatywa obywatelska Wolna Nauka, Koalicja Nie dla chaosu w szkole, Fundacja Pole Dialogu, ruch społeczny Obywatele dla Edukacji, Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, grupa Nic o Nas bez Nas, Stowarzyszenie Kobieta na Plus, Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Era Kobiet” Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000, Fundacja Rodzice Mają Głos, Fundacja HerStory, Fundacja Strefa Dorastania, Fundacja Feminoteka, Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty, Koalicja NIE dla Chaosu w Szkole, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Rodzice mają głos, Towarzystwo Pomocy Młodzieży, Grupa Ponton, Fundacja eFkropka, Federacja Znaki Równości, Fundacja na rzecz neuroróżnorodności a/typowi, Fundacja Autonomia, Fundacja Polska Przedsiębiorcza

Łączymy kulturę, edukację i biznes

 

 

 

 

 

 

*https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/publications/adolescent-girls-in-the-european-region-highlights-from-a-literature-review

** https://mobileinstitute.eu/kobiety

***https://www.ypulse.com/article/2018/04/12/teen-girls-are-less-confident-than-boys-its-affecting-their-futures/